top of page

HLAVNÍ ZELENÝ PARTNER

KOOPERATIVA

Samotné principy pojišťovnictví jsou založeny na solidaritě, odpovědnosti, pomoci ve složitých životních situacích a na důvěře. Kooperativa dlouhodobě prosazuje principy odpovědného a udržitelného podnikání a je si vědoma významu a dopadu svého podnikání na život každého jednotlivce i životní prostředí. Kooperativa se snaží o minimalizaci své vlastní uhlíkové stopy a ke stejnému přístupu motivuje ostatní firmy i jednotlivce.

Kooperativa_NEW_RGB_cerna.png

POŘADATEL

ASOCIACE STARTUPŮ

Propojujeme korporace se světem startupů a českých inovátorů. Pomáháme firmám úspěšně digitalizovat a inovovat jejich prostředí. Našim významným obchodním partnerům zajišťujeme posilování konkurenceschopnosti díky moderním technologiím a budujeme silné zázemí těm, kteří chtějí jít s dobou.

as_03.png

ZELENÝ PARTNER

VOLVO

Volvo Group poskytuje dopravní a infrastrukturní řešení, která nabízí nákladní vozidla, autobusy, stavební stroje, elektromobilitu, lodní motory a finanční služby, které zvyšují provozuschopnost našich zákazníků. Jsme odhodláni utvářet ekologické prostředí udržitelné dopravy. 

ZELENÝ PARTNER

HEINEKEN

HEINEKEN Česká republika je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém pivním trhu. Vyrábí a distribuuje produkty nejvyšší kvality pro široké spektrum zákazníků. Ve všech fázích výroby přitom preferuje procesy šetrné k životnímu prostředí.

ZELENÝ PARTNER

SKANSKA

Za více než 20 let svého působení na českém rezidenčním trhu připravila Skanska již tisíce nových domovů v Praze i okolí. Řada z nich se pyšní architektonickými oceněními i udržitelnými certifikáty, prokazující jejich kvality. Právě důraz na environmentální a společenskou odpovědnost je společným znakem projektů Skanska.

ZA FINANČNÍ PODPORY

VELUX

Za téměř 80 let své historie se VELUX stal největším světovým výrobcem nejen střešních oken, ale také světlíků a světlovodů. Majoritními vlastníky jsou nadace a rodina zakladatele, což se odráží v pojetí podnikání – chovat se ke společnosti, zaměstnancům, obchodním partnerům a životnímu prostředí lépe, než je standardem.

EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”
Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

EKO-KOM

MENDELU

Školní lesní podnik Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně byl založen v roce 1923 a jeho posláním je prezentovat moderní modely lesnického hospodaření, vytvářet prostor a zázemí pro výuku a vědeckou práci studentů i akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně, ale i dalších vědeckých institucí.

MENDELU

Nápad roku

Nápad roku je soutěž podnikatelských záměrů, do které se může přihlásit kdokoliv (studenti, široká veřejnost či firmy). Jediné omezení je, že produkt/služba nesmí být na trhu déle než dva roky. Hlavním cílem je podporovat inovativní podnikatelské projekty a těm nejzajímavějším usnadnit uvedení na trh.

Nápad roku

Reknihy

Reknihy jsou online platforma, která dává knihám druhý život. Jejím cílem je nastartovat zelené čtení a ukázat lidem, že pro získání jejich vysněné knihy není vždy třeba kupovat si novou.

Reknihy

Wood & Paper

Wood & Paper propojuje hospodáře/vlastníka lesa s průmyslovým zpracováním dřeva. Zajišťuje stabilní, administrativně efektivní a logisticky optimalizovaný přenos hodnot od vlastníka lesa k primárnímu zpracování na pilařských a papírenských provozech v ČR i zahraničí. Napomáhá k efektivnímu hospodaření se dřevem, jako obnovitelnou surovinou.

Wood & Paper

Eko Česko

Magazín EKO ČESKO vede tým lidí z oboru ekologie, energetiky, obnovitelných zdrojů a životního prostředí. Obsahem magazínu jsou aktuální informace, rozhovory s leadery v jednotlivých oborech, případové studie, analýzy, ankety i zprávy z odborných seminářů a konferencí.

Eko Česko

GROWLIGHT

V GROWLIGHT vyvíjíme a vyrábíme technologie pro efektivní a udržitelné pěstování bylinek, zeleniny a léčivých rostlin. Náš cíl je snížit uhlíkovou stopu logistiky potravin rozvojem pěstování rostlin v lokálních vertikálních farmách. Děláme hydroponii a vertikální farmaření snadné a automatizované.

GROWLIGHT

LIKO-S

Jsme LIKO-S, česká stavební a technologická rodinná firma. Máme jasnou vizi, filozofii i kulturu. Naše produkty jsou výsledkem vlastního vývoje a výroby. Od roku 1992 jsme vybudovali pobočky v Česku, na Slovensku, v Maďarsku i v Indii a exportní partnerství ve 20 zemích světa. I proto nás Deloitte ocenil jako “Nejlépe řízenou firmu roku 2019”.

LIKO-S

Nano Energies

Tvoříme čistší energetiku a žijeme vizí, ve které lidé žijí udržitelně, a díky novým technologiím lépe využívají energii z přírodních zdrojů. Jsme první a jediný dodavatel zelené elektřiny v Česku. Velké i malé firmy provázíme na jejich cestě za uhlíkovou neutralitou a obnovitelnou energetikou.

Nano Energies

Rekrabička

REkrabička je první český systém vratných a znovupoužitelných obalů na jídlo, který aktuálně šetří přes 2 tuny odpadu měsíčně. Kromě provozu této služby firma své unikátní vratné obaly také přímo vyrábí a poskytuje dalším podobným projektům v zahraničí.

Rekrabička

Tým silniční bezpečnosti

Naším hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Svými aktivitami se zaměřujeme na oblast tzv. lidského činitele, a to především na ty nejohroženější skupiny – děti, cyklisty, motocyklisty a chodce.

Tým silniční bezpečnosti

INNOVATION

velký ekonomický magazín. Nabízí rozhovory s úspěšnými podnikateli, seriózní investiční poradenství, nejnovější poznatky v řízení firem. Nedílnou součástí měsíčníku je web.

INNOVATION

Hello Bank

Patříme do největší bankovní skupiny BNP Paribas a v ČR působíme jako Hello Bank!. Záleží nám nejen na financích našich klientů, ale i na světě, ve kterém žijeme. Ve firmě jsme přesvědčeni, že snižování uhlíkové stopy, spotřeby energií, vody a papíru, je cesta k udržitelnější budoucnosti. A k této změně chceme motivovat co nejvíce lidí.

Hello Bank

Min. životního prostředí

MŽP je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v ČR. Zabývá se ochranou vod, ovzduší, přírody, krajiny, zem. půdy, včetně ochrany nerostných zdrojů a hornin. Věnuje se rovněž klimatické politice a energetice, odpadovému hospodářství, posuzování vlivů a důsledků činností na životní prostředí a od roku 2018 odpovídá i za agendu udržitelného rozvoje.

Min. životního prostředí

Opravárna

Opravárna tvoří největší opravárenskou síť v ČR. Pomůže téměř se vším – od zašití kalhot až po úkony typu oprava ledničky. Snadno propojí zákazníka s nejbližším servisem/opravářem za rozumnou cenu. Dále poskytuje záruční servis řetězcům jako např. Decathlon, Mall, Alza či Bauhaus a začala fungovat i formou B2B. Tento model s názvem RepairSYS nyní expanduje i do zahraničí.

Opravárna

Remobil

Hlavním smyslem neziskového projektu REMOBIL je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů. Je určen pro všechny a funguje v celé ČR. Snažíme se všem nabídnout co nejjednodušší způsob, jak se nepotřebných telefonů zbavit. Zároveň se z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely.

Remobil

Biochar Foundation

Biochar Foundation pomáhá ochraně prostředí pro život a podporuje používání biouhlu, který je způsobem odstranění CO2 z atmosféry (PyCCS). Výrobou biouhlu a jeho ukládáním do půdy u zapojených farmářů vytváříme uhlíkové kompenzace, které snižují uhlíkovou stopu. Uhlík z oxidu uhličitého se tak ukládá do přirozeného rezervoáru, a navíc podporuje přirozenou úrodnost.
Biouhel chápeme jako nástroj pozitivních změn na cestě k trvalé udržitelnosti. Protože Každé kilo se počítá!

Biochar Foundation

Enviweb.cz

Zpravodajský portál pro životní prostředí založený již v minulém tisíciletí. Za dobu své existence se EnviWeb.cz stal jedním z nejvyhledávanějších informačních zdrojů v oboru životního prostředí v ČR s návštěvností přes 2000 uživatelů denně.

Enviweb.cz

Green Cat

Nadchněte ty pravé!
Zařídíme, aby váš eko projekt strhl přesně vaši cílovku.

Green Cat

Mattoni

Orel Mattoni se zrodil v roce 1873 v lázeňské obci Kyselka, kousek od věhlasem opředených Karlových Varů. Z malé stáčírny unikátní minerální vody vyrostla mezinárodně uznávaná rodinná firma, která svým zákazníkům přináší nejen přírodní minerální vody, ale i světoznámé značky. Mattoni 1873 je lídrem na trhu nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Velikost nás zavazuje – cílem firmy je, aby celé nápojové odvětví bylo dlouhodobě udržitelné. Pečujeme o naše prameny a zdroje, abychom je v pořádku mohli předat dalším generacím.

Mattoni

Obec 2030

na cestě k soběstačnosti i environmentální udržitelnosti česká obec jako komfortní prostředí pro práci 21. století dopad českých obcí do environmentu a zodpovědnost za změnu energetická optimalizace, soběstačnost, obecní rozpočty

Obec 2030

Sonnentor

Nadchněte ty pravé!
Zařídíme, aby váš eko projekt strhl přesně vaši cílovku.

Sonnentor

Změna k lepšímu

Změna k lepšímu vznikla na počátku koronakrize z debaty mezi asociacemi, firmami a think-tanky, které spojuje přesvědčení, že udržitelnost je skvělá příležitost pro byznys. Společně chceme pomoct nastartovat českou ekonomiku a využít moment, kdy se dají snadno dělat změny, abychom se připravili na budoucí klimatické výzvy.

Změna k lepšímu

Institut 2050

Posláním Institutu 2050 je prohlubování našich poznatků o tom, jaké jsou názory veřejnosti v otázkách transformace, ochrany klimatu a životního prostředí. S oporou v rozsáhlých reprezentativních šetřenich a kvalitativních analýzách designujeme komunikační strategie pro různé cílové skupiny.

Institut 2050

Kofola ČeskoSlovensko

Kofola se svými 11 výrobními závody na 5 evropských trzích a více jak 2 000 zaměstnanci patří k nejvýznamnějším výrobcům nealko nápojů. Mezi hlavní produkty patří kolový nápoj s originální recepturou Kofola, Vinea, Jupík, Semtex, vody Rajec, Kláštorná Kalcia, Ondrášovka a Karlovarská Korunní, řada sirupů Jupí a nově i cidery a limonády F.H.Prager.Do Skupiny Kofola patří i síť UGO, která v ČeskoSlovensku provozuje Freshbary a Salaterie, dále pak LEROS, tradiční český výrobce směsí z léčivých rostlin. Od roku 2019 je součástí tohoto voňavého pilíře Skupiny Kofola společnost Espresso, která už přes dvacet let přináší na český trh nejen špičkovou kávu Café Reserva, ale i prémiové cejlonské čaje Dilmah. Loni přišla Kofola s vlastní značkou pravé italské kávy Trepallini.

Kofola ČeskoSlovensko

Nilmore

Nilmore® mění způsob jakým se lidé oblékají. Přináší cirkulární oblečení a textilie z nového cPLA materiálu s radikálně nízkými ekologickými dopady. Produkty má zákazník možnost vrátit po libovolné době a Nilmore® je recykluje do nového vlákna, ze kterého vyrobí zase nové látky a oblečení.

Nilmore

ReFork

Refork je český technologický start-up, který kombinuje odpady a přírodní materiály s moderním technologickým know-how, aby vyráběl udržitelné produkty s cílem nahradit jednorázové plasty. Náš první ikonický produkt je vidlička, ale rádi říkáme, že vidlička je pro nás jen začátek.

ReFork

Tierra Verde

Každý krok správným směrem se počítá.

Tierra Verde

Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je mezinárodní platformou pro odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí, stejně jako na udržitelném růstu své organizace. Pomáháme firmám naplňovat principy udržitelnosti, odpovědného podnikání a společenské odpovědnosti (CSR). Pořádáme setkání firemních leaderů, inspirujeme a přinášíme know-how.

Business Leaders Forum

Fakta o klimatu

Usilujeme o zkvalitnění společenské diskuze o klimatické změně přetvářením abstraktních dat do pochopitelných infografik, textů a datasetů zaměřených na český kontext. Tyto tvoříme především pro politiky, novináře a učitele, aby mohli téma klimatu lépe komunikovat a dělat lepší rozhodnutí.

Fakta o klimatu

Kokoza

Kokoza je společensky prospěšný podnik, který inspiruje a šíří mezi lidmi ve městě pěstování na balkonech i komunitních zahradách a vede je ke zpracování bioodpadu tak, aby měli z celého procesu užitek, radost a dobrý pocit ze vzájemné spolupráce. Podíleli se na vývoji prvního designového vermikompostéru.

Kokoza

Meteopress

Předpovídáme počasí bez rosniček, za to s vlastními radary, umělou inteligencí a týmem zkušených meteorologů i absolventů nejlepších univerzit. Díky našim klientům z řad pojišťoven, médií můžeme měřit počasí po světě, chránit obyvatele varováními a sbírat data o klimatické změně.

Meteopress

Perfect-Air

Díky unikátnímu algoritmu nabízí zařízení Perfect - Air hyperlokální měření míry znečištění ovzduší v každé ulici po celé Evropě. Využívá k tomu vlastní kalibrační stanice v kombinaci se všemi dostupnými zdroji dat, a to včetně dat z družic. Umožňuje tak zvýšit kvalitu života a zdraví každého člověka.

Perfect-Air

Soulmate Ventures

Investiční ekosystém složený z akcelerátoru, inkubátoru a investičního fondu soustředící se na udržitelné, zelené a technologické inovace pro udržitelnou budoucnost. Posouvá zelené technologické inovační projekty z fáze ověřeného MVP do rostoucího a škálovatelného byznysu, který je v případě potřeby připraven na růst na globálním trhu nebo na vstup velkého investora.

Soulmate Ventures

Benefit Management

Benefit Management s.r.o. byla založena v roce 2003 a je známá především pod značkou Benefit Plus na správu zaměstnaneckých výhod. Z této činnosti financuje své startupové projekty Happilea a Carboneg.

Benefit Management

Sens

Sens, který vyrábí maximálně udržitelné jídlo s minimálním dopadem na životní prostředí. Vlastní největší cvrččí farmu na světě, kde produkují udržitelný cvrččí protein. Ten přidávají do arašídových protein tyčinek, čokoládového šejku nebo bezlepkových těstovin.

Sens
bottom of page